Privacyreglement en privacyverklaring

Stichting Yvoor hecht veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. Op deze pagina vind je het privacyreglement en de privacyverklaring van Yvoor.  Door dit reglement en deze verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacyverklaring

 

Privacyreglement