(Nieuw samengestelde) gezinnen

Samenleven is niet altijd makkelijk. Voor nieuw samengestelde gezinnen kan dit extra complex zijn.

Samenwonen met een nieuwe partner en kinderen moet niet onderschat worden. Samenleven is niet altijd makkelijk. Voor nieuw samengestelde gezinnen kan dit extra complex zijn. In een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. We zien regelmatig dat men worstelt met verschillende posities binnen een gezin. Vaak heerst er nog een traditionele visie op het gezin, waardoor er spanningen kunnen ontstaan die soms onterecht aan personen worden toegeschreven. Wederzijdse beschuldigen kunnen vaak het gevolg zijn. 

We plaatsen deze worstelingen tijdens onze begeleiding in een breder kader en reiken taal aan waarmee ruimte ontstaat voor de eigenheid van deze nieuwe gezinsvorm.

Het kennis- en expertisecentrum in Limburg voor (complexe) scheidingen en relaties

Contact

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?