Yvo (6-12)

Na de training hebben de kinderen meer zicht op hun situatie en hun emoties.

Kinderen kunnen niet altijd praten over de gebeurtenissen de thuis gebeuren, of gebeurd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor hun zelfvertrouwen, gevoel van eigen waarde, enz. De YVO-training ondersteund bij:

  • Het verwerken en leren begrijpen van de scheiding en deze een plekje te kunnen geven;
  • Het aanleren van vaardigheden aan kinderen met gescheiden ouders;
  • Het aanbieden van handreikingen om te leren omgaan met de huidige situatie (een plekje geven en weer meer kind kunnen zijn);
  • Emoties, cognities, zelfbeeld, weerbaarheid en hoe nu verder komt aan bod;

De training is gericht op: psycho-educatie, oefeningen als handvatten voor zelfbeeld en ik-sterkte in sociale situaties. Na de training hebben de kinderen meer zicht op hun situatie en hun emoties. Ze herkennen emoties als deel van hen, maar niet als hun identiteit. Ze kunnen hun emoties (beter) reguleren en ervaren meer balans.

Het is geen lotgenoten training. Hiervoor bieden voorliggende voorzieningen vaak een KIES-traject aan. 

Het kennis- en expertisecentrum in Limburg voor (complexe) scheidingen en relaties

Contact

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?