Filosofie

“En halverwege mijn levensreis, bevond ik mij in een donker bos en de rechte weg was geheel verloren”- Dante in de Goddelijke Komedie.

Ons leven is continu in verandering. Door een scheiding word je plotseling geconfronteerd met een verandering waarop je soms geen invloed hebt. Dit kan je leven behoorlijk op zijn kop zetten of negatief beïnvloeden. En voor sommigen kan deze negatieve verandering lang duren. Het monster, de plaag, de orkaan, het schijnbare noodlot, hoe je het ook noemt, het zorgt ervoor dat het leven piepend en vaak knarsend tot stilstand komt. 

Als dat gebeurt, hoe ga je dan verder?

Yvoor gelooft dat verbeteringen mogelijk zijn vanuit de gedachte dat een mens in zijn gedrag en overtuiging kan veranderen. Vaak slurpt een conflict jezelf en ook je naasten leeg. Wij willen samen met mensen werken aan het veranderen van perspectief, waarbij het conflict niet meer de hele mens is, niet meer zijn hele bestaan is en niet zijn hele handelen hoeft te bepalen. Dat begint met een stuk reflectie en het nemen van verantwoordelijkheid voor de keuzes die wij als mensen continu maken.

Aanpak

Komen tot verandering is niet alleen een intern proces, maar vindt plaats in relatie tot de ander. Mensen zitten vaak verstrikt in een patroon (dit is bij scheiding vaak het conflict). Het is niet de mens die het conflict veroorzaakt of vergroot, maar het patroon. Wij streven naar een intern gedragen veranderingswens bij mensen, omdat wij van mening zijn dat dit de grootste kans van slagen heeft op blijvende verandering. Hierbij gaan wij uit van de kracht die de mens zelf bezit. Niemand is enkel het conflict, niemand is enkel een stoornis.

Het eigen maken van een nieuw patroon bereiken we door de altijd aanwezige kwaliteiten en krachten te zien en deze weer toe te passen op meerdere leefgebieden. In je werk, het opbouwen van nieuwe relaties of kort gezegd: het weer gericht kunnen zijn op een eigen toekomst.

Hierdoor komt het conflict in een ander perspectief te staan. Het beslaat niet meer het hele bestaan. Het wordt meer en meer iets van wat is geweest. Zo krijg je langzaam maar zeker (emotionele) vrijheid terug!

Krijg weer regie en (emotionele) vrijheid terug.

Aanbod

Ouderschap en scheiding

Kind en scheiding

Groepstrajecten

Opleidingsinstituut

Het kennis- en expertisecentrum in Limburg voor (complexe) scheidingen en relaties

Contact

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?