(Psycho) Diagnostiek

Wij hebben de visie dat de omgeving altijd van invloed is op het gedrag dat een kind laat zien.

Soms kan het goed zijn om wat meer zicht te krijgen op het sociaal emotioneel functioneren van een kind. Om hier een goed beeld van te krijgen kunnen we een diagnostisch traject starten. Contextelementen worden hierin altijd meegenomen. Dat wil zeggen dat wij de leefomgeving van het kind meenemen in het onderzoek, omdat wij de visie hebben dat deze altijd van invloed is op het gedrag dat een kind laat zien. 

Het is niet de bedoeling om een kind een stempel te geven of in een hokje te plaatsen, maar juist meer informatie te krijgen die helpend en ondersteunend kan zijn voor het proces waar ouders en kinderen in terecht zijn gekomen.

Wanneer een diagnostisch traject ingezet wordt, gaat dit altijd in samenspraak met ouders. 

Het kennis- en expertisecentrum in Limburg voor (complexe) scheidingen en relaties

Contact

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?