Aanpak

Bij Yvoor hanteren we het systemisch gedachtegoed. Dat betekent dat we geïnteresseerd zijn in de relaties van mensen in verschillende situaties.

In onze aanpak kunnen vele vormen van methodieken ingezet worden. Wij geloven er niet in dat één standaard aanpak voor iedereen zal werken. 

Wij bieden onder andere: coaching, counseling, therapie en bemiddeling.

Bij Yvoor hanteren we het systeemtheoretisch gedachtegoed. Dit betekent dat we geïnteresseerd zijn in de relaties van mensen en de verschillende situaties waarin zij zich bewegen. We zijn er namelijk van overtuigd dat veel factoren meespelen in het ontstaan van een probleem, maar ook bij het veranderen daarvan. Om die reden zullen we mensen altijd uitnodigen om verschillende invloeden onder de loep te nemen en te onderzoeken welke steunend of hinderlijk zijn.

We zijn ons bewust dat wij als therapeut, bemiddelaar, coach of counselor een gast zijn in de leefwereld van onze cliënten. Samen gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We hebben daarbij niet alleen aandacht voor problemen, maar ook voor de veerkracht en mogelijkheden. Nieuwsgierigheid, ‘er mogen zijn’ en kwaliteit zijn daarbij onze kernwaarden. 

We hechte waarde aan samenwerking met andere professionals of relevante betrokkenen. Het betrekken van externen gebeurt altijd in overleg.

Een greep uit een aantal werkvormen waar wij mee werken:

Bokscoaching, NLP, Transactionele analyse, IEMT Integral Eye Movement Therapy, Adventure Therapy, oplossingsgerichte coaching / therapie, SCHIP-therapie (therapie bij postrelationele rouw), Narratieve Therapie, Cognitieve Gedragstherapie, Systeemtherapie (trauma, hechting, intergenerationeel), Mediation en conflicthantering, Counseling en psychotherapie, ACT Acceptance en Commitment Therapy, Ervaringsleren (niet zitten en praten, maar samen bezig zijn), Geweldloos communiceren, enz. 

Het kennis- en expertisecentrum in Limburg voor (complexe) scheidingen en relaties

Contact

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?