Coöperatief ouderschap

Wat past er op welk moment in jullie situatie?

Bij coöperatief ouderschap is er sprake van weinig conflict tussen ouders en lukt het vaak om goed samen te werken. Vaak kun je dan direct met elkaar communiceren over de behoeften van de kinderen. Dit vraagt een bepaalde mate van flexibiliteit. 

Coöperatief en (solo)parallel ouderschap zijn twee uiterste manieren om ouderschap na scheiding op een goede manier vorm te geven: alle (meng)varianten daartussen zijn denkbaar.

Zo kan (solo)parallel ouderschap voor ouders direct na de scheiding rust en duidelijkheid scheppen, terwijl na een tijdje meer ruimte ontstaat voor samenwerking en een meer coöperatieve vorm van ouderschap kan ontstaan.

Ook kan het zijn dat ouders na een scheiding in eerste instantie coöperatief ouderschap vormgeven, maar dat er vervolgens iets verandert waardoor strijd ontstaat en een vorm van (solo)parallel ouderschap meer wenselijk is. Soms kan het ook zo zijn dat coöperatief ouderschap op termijn niet langer haalbaar blijkt. 

Er is dus niet één antwoord: het gaat vooral om wat in jullie situatie op dat moment het beste past. 

Het kennis- en expertisecentrum in Limburg voor (complexe) scheidingen en relaties

Contact

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?