Oudervervreemding

Wat te doen bij (dreigend) contactverlies?

Soms, vergroot één ouder de afstand tussen het kind en de andere ouder, vanuit een positieve intentie om voor hun kind op te komen. In deze gevallen zie je dat één ouder (grotendeels) buitengesloten wordt. Niet het kind kiest dan hoe het de relatie met de beide ouders vorm wil geven na de scheiding, maar vaak één van de ouders. 

Soms gaat een kind hierdoor één ouder afwijzen, om de andere ouder te kunnen behouden. Het probeert op deze manier aan de pijn van rouw en het loyaliteitsconflict te ontkomen. 

Uit onderzoek weten we dat een kind niet gediend is bij het buitensluiten (zonder gegronde redenen) van één ouder. Beide ouders zijn al ouder, dit verandert niet meer door een scheiding.

In dit soort situaties is het noodzakelijk dat een kind leert hoe om te gaan met beide ouders, als die niet goed met elkaar kunnen omgaan. Een kind kan dan leren over rouw, loyaliteiten, eigen identiteit en hoe het een relatie kan onderhouden met beide ouders. Dit kunnen pittige thema’s zijn waarbij Yvoor kan ondersteunen.