Klachten

Yvoor wil graag dat mensen die bij hun komen voor zorg tevreden zijn over de hulp die ze ontvangen. Wij staan daarom open voor commentaar en klachten. Wij willen daarvan leren en onze zorg verbeteren. Als iemand niet tevreden is over een gedraging van Yvoor of een medewerker van Yvoor, dan horen wij dat graag.

Je kunt altijd met Yvoor in gesprek hierover. In eerste instantie bespreek je je klacht altijd met de medewerker van Yvoor. Wanneer wenselijk kan een leidinggevende hierbij aansluiten.

Een klacht indienen kan ook. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat je onheus bent bejegend, je privacy niet gerespecteerd wordt, omdat je gepest of gediscrimineerd wordt of omdat je je (seksueel) geïntimideerd voelt.

In onderstaande folder lees je hoe Yvoor met jou klacht omgaat:

Lees hier wat je kunt doen als je een klacht hebt