Visie

We geloven dat verbeteringen mogelijk zijn vanuit de gedachte dat een mens in zijn gedrag en overtuiging kan veranderen. Vaak slorpt een conflict jezelf en vaak ook je naasten leeg. Wij willen samen met mensen werken aan het veranderen van perspectief, waarbij het conflict niet meer de hele mens is, niet meer zijn hele bestaan is en niet zijn hele handelen hoeft te bepalen. Dat begint met een stuk reflectie en het nemen van verantwoordelijkheid voor de keuzes die wij als mensen continu maken.

Om ruimte te creëren voor reflectie moeten eerst de destructieve emoties inzichtelijk gemaakt en waar nodig vertraagd worden. Daarna kunnen we samen het conflict in perspectief plaatsen en het een andere betekenis geven. Dan pas kan een situatie veranderen.

Komen tot verandering is niet alleen een intern proces, maar vindt plaats in relatie tot de ander. Mensen zitten vaak verstrikt in een patroon (dit is vaak het conflict). Het is niet de mens die conflict verhogend werkt, maar het patroon. Wij streven naar een intern gedragen veranderingswens bij mensen, omdat wij van mening zijn dat dit de grootste kans van slagen heeft op blijvende verandering. Hierbij gaan wij uit van de kracht die de mens zelf bezit. Niemand is enkel conflict, niemand is enkel stoornis.

Het eigen maken van een nieuw patroon bereiken we door de altijd aanwezige kwaliteiten en krachten te zien en deze weer toe te passen op meerdere leefgebieden. In je werk, het opbouwen van nieuwe relaties of kort gezegd: het weer gericht kunnen zijn op een eigen toekomst.

Hierdoor komt het conflict in een ander perspectief te staan. Het beslaat niet meer het hele bestaan. Het wordt meer en meer iets van wat is geweest.

 

IBAN: NL19 RABO 0300 1597 14 :: KvK Stichting Yvoor: 61837172 :: © Copyright 2014 Dimensional.nl