Vaak is het moeilijk om na alle onderlinge spanningen en conflicten tot goede afspraken te komen. De invulling van het ouderschap na de scheiding kan in de nieuwe situatie best moeilijk zijn. Ook als mensen al langer gescheiden zijn, kan de gezamenlijke invulling van het ouderschap spaak lopen. Dit komt vaak voor als er bij één van beide ouders (ingrijpende) veranderingen plaatsvinden, zoals een nieuwe partner, een verhuizing, een kindje uit een nieuwe relatie, enz.

Wanneer jullie er samen niet uitkomen, kan hulp van Yvoor tot een oplossing leiden waarmee jullie en vooral ook jullie kinderen tevreden zijn. Zo kunnen de negatieve gevolgen van de scheiding voor de kinderen beperkt blijven.

De gesprekken bij Yvoor kunnen plaatsvinden met beide ouders, maar Yvoor ondersteunt 
ook bij het zogenaamde parallel-solo-ouderschap. Yvoor is van mening dat het niet altijd
noodzakelijk is, dat beide ouders samen om tafel moeten om tot een goede oplossing te komen.

Denk hierbij aan situaties waarin het conflict hoog oploopt. Hiervoor biedt Yvoor speciale
programma’s en interventies, beide gericht om te komen tot een acceptabele oplossing voor
iedereen, maar met name voor jullie kind.

De kinderen kunnen actief bij het proces betrokken worden. Het is voor kinderen belangrijk
dat zij, ook na een scheiding, met beide ouders een goede relatie kunnen hebben.