Yvoor biedt diverse trainingen voor kinderen en voor ouders die te maken hebben met (complexe)scheidingen. Hieronder vind je twee actuele trainingen:

Kindtraining “YVO” (van 8 tot 12 jaar)

Kinderen kunnen niet altijd praten over de gebeurtenissen de thuis gebeuren, of gebeurd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor hun zelfvertrouwen, gevoel van eigen waarde, enz. De YVO-training ondersteund bij:

  • Het verwerken en leren begrijpen van de scheiding en deze een plekje te kunnen geven;
  • Het aanleren van vaardigheden aan kinderen met gescheiden ouders;
  • Contact met andere kinderen (lotgenoten);
  • Het aanbieden van handreikingen om te leren omgaan met de huidige situatie (een plekje geven en weer meer kind kunnen zijn).

Emoties, cognities, zelfbeeld, weerbaarheid en hoe nu verder zijn enkele onderwerpen die aan bod komen.
De training is gericht op: psycho-educatie, oefeningen als handvatten voor zelfbeeld en ik-sterkte in sociale situaties. Na de training hebben de kinderen meer zicht op hun situatie en hun emoties. Ze herkennen emoties als deel van hen, maar niet als hun identiteit. Ze kunnen hun emoties (beter) reguleren en ervaren meer balans.

 

Oudertraining “The Shift”

The Shift is speciaal ontwikkeld voor de individuele ouders (deze training is niet samen met je ex-partner) met als doel:

  • de negatieve spiraal te doorbreken;
  • de leefwereld van je kind beter leren begrijpen;
  • anders leren omgaan met de situatie waarmee je te maken hebt;
  • nieuwe mogelijkheden willen zien.

Door de bewustwording tijdens de training ben je in staat om zelf een omslagpunt te creëren vanuit eigen regie. Je leert patronen te doorbreken, je krijgt meer inzicht in je eigen handelen, in je handelen als ouder en welke factoren van invloed zijn op complexe scheidingen. Je leert hoe je kunt omgaan met een situatie die niet veranderbaar lijkt, je leert omgaan met (vervelende) gevoelens, hoe je op een goede manier voor je kind kunt kiezen en hoe je positief verder kan.

Wil je weten of de training iets voor jou of je kind is, neem dan gerust contact op voor meer informatie.