Gehuwde en geregistreerde ouders zijn bij een scheiding wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan kunnen verschillende zaken worden opgenomen, maar wat zeker moet worden vastgelegd zijn afspraken over de:

-verdeling over zorg- en opvoedingstaken tussen jullie beiden;
-omgang met je kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders);
-manier waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling van je kind;
-kosten van de verzorging en opvoeding van je kind en de verdeling daarvan;
-de manier waarop kinderen betrokken zijn bij het maken van het ouderschapsplan.

Een ouderschapsplan is maatwerk. Ieder kind is anders, ieder gezin is anders en iedere scheiding is anders. Yvoor begeleidt jullie in het vastleggen van de afspraken. Deze afspraken kunnen voor rust en duidelijkheid zorgen. Voor jullie als ouders en voor de kinderen. Met het ouderschapsplan kunnen jullie een stevig fundament leggen voor de toekomst van jullie kinderen.