Het vormen van een nieuw samengesteld gezin is een hele uitdaging. De romantische gevoelens van de partners kunnen onder druk komen te staan door de reactie van de kinderen. Wat voor partners een nieuwe positieve start is, kan door de betrokken kinderen totaal anders worden beleefd. Wat de partners als kansen en vooruitgang zien, kunnen de kinderen als bedreigingen en achteruitgang ervaren. Op zo’n moment kan ondersteuning wenselijk zijn om te voorkomen dat de situatie verslechtert.

Veel mensen weten niet goed hoe zij zich kunnen voorbereiden op een nieuw gezin. Dit komt omdat mensen geen ervaring hebben met het leven in een stiefgezin.
Nieuwe gezinnen hebben vaak te maken met extra spanningen, bijvoorbeeld verdriet over de afwezige ouder, of een
loyaliteitsconflict met een van de ouders. Vaak de ouder die er niet zoveel is. Soms ziet een kind de nieuwe stiefouder helemaal niet zitten. Ook tussen de stiefkinderen onderling loopt het niet altijd soepel bijvoorbeeld door jaloezie, angst of onzekerheid.

Yvoor steunt nieuw samengestelde gezinnen om tot bloei te komen en een stabiel gezinsleven op te bouwen door het voeren van gesprekken en het inzetten van mediation, coaching en begeleiding.